ZORREIRO MELODYS RJT

Quarto de Milha

Quarto de Milha

Macho - Garanhão - Baia Amarilha

12/4/2012 (116 meses)

ROBERTO JORGE LIMA TENÓRIO

ROBERTO JORGE LIMA TENORIO JUNIOR

P177567ZORREIRO MELODYS RJT

 Quer mais informações?


Genealogia

ZORREIRO MELODYS RJT

EL DONDI JACK´S

EL ZORRERO
TIS DONDI JACK´S
OTOE
LA ZORRA MANA
JACK´S PAR THREE
TIS DONDI

CANDY IT MELODYS

MELODYS DUN IT
CANDY CODY FF
HOLLYWOOD DUN IT
STAGES MELODY
HOBBY TOP CODY
DUDES PATSY PINE